OFICIÁLNĚ: Realu Madrid zaznamenal nejvyšší příjmy v historii a očekává jejich další navýšení

OFICIÁLNĚ: Realu Madrid zaznamenal nejvyšší příjmy v historii a očekává jejich další navýšení
Real Madrid trofeje (zdroj: realmadrid.com)

Představenstvo Realu Madrid C.F., kterému předsedá Florentino Pérez 17. července ve 12:00, odsouhlasilo roční účetní závěrku za finanční rok 2022-2023, příjmy Bílého baletu bez započítaní přestupu hráčů, dosáhly 843 milionů eur. O 17 % více než v předcházejícím roce a poprvé překročily příjmy před pandemií (757 milionů eur v sezoně 2018/19).

Čistý dluh je zůstává nadále negativní a k 30. červnu 2023 je čistá likvidní pozice -47 milionů eur (poměr dluh/EBITDA 0x). Klub má hotovostní zůstatek ve výši 128 milionů eur a čisté jmění klubu činí 558,3 milionu eur, což je o 2,2 % více než před rokem.

V rámci sportovních aktivit vyhrál první fotbalový tým Evropský Superpohár, Mistrovství světa klubů a Copa del Rey a dostal se do semifinále Ligy mistrů. Co se týče prvního basketbalového týmu, vyhrál Euroligový titul a španělský Superpohár.

Všechny tyto sportovní úspěchy se projevily ve vyšších příjmech, ale i ve vyšších výdajích, a to jak personálních kvůli sportovním personálním prémiím, tak i provozních nákladů díky většímu počtu odehraných zápasů.

Srovnání příjmů 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Srovnání příjmů 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Příjmy

Provozní příjem (před prodejem dlouhodobého majetku) za finanční rok 2022/23 dosáhl hodnoty 843 milionů eur, což představuje nárůst o 121 milionů eur (17 %) ve srovnání s finančním rokem 2021/22.

S výjimkou nárůstu příjmů ze soutěží, v sezoně 2021/22 byl získán titul Ligy mistrů, všechny ostatní obchodní linie zaznamenaly růst, zejména příjmy z marketingu a stadionu, které byly v roce 2021/22 stále ovlivněny kvůli kapacitním omezením kvůli Covid-19.

V tomto finančním roce 2022/23, navzdory skutečnosti, že některé účinky způsobené Covid-19 stále přetrvávají a kapacitnímu omezení stadionu vyplývající z probíhající přestavby, se klubu daří poprvé a široce překročit předpandemické příjmy (757 milionů eur v roce 2018/19).

Výnosy ze stadionu jsou díky pracím stále o 13 % nižší než v roce 2018/19, ale výnosy ze zbývajících linií podnikání již výrazně převýšily ty dosažené v roce 2018/19, zejména tržby z marketingu (+12 %).

Vývoj příjmů 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Vývoj příjmů 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Mzdové náklady

Hodnota poměru příjmů a mzdových nákladů ve finančním roce 2022/23 byla 54 %, což je hodnota blízká 50 %, což je považováno za práh excelentního výkonu, zároveň je hluboko pod hodnotou 70 %, což je maximální úroveň doporučená Evropskou asociací klubů.

Ve finančním roce 2021/22 činila hodnota toho ukazatele 72 %, což by po očištění o vliv Covid-19 na ztrátu příjmů byla hodnota 64 %, což zase bez zohlednění dopadu sportovních titulů a dalších jednorázových výdajů byla hodnota 59 %. V letech 2019/20 a 2020/21 byly hodnoty poměru příjmů a mzdových nákladů 57 %, respektive 62 %, oba roky byly rovněž ovlivněny dopady Covid-19.

Je tedy vidět, že i přes dopady Covid-19 se klubu podařilo udržet úroveň poměru pod kontrolou na úrovních doporučených Evropskou asociací klubů.

Mzdové náklady 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Mzdové náklady 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Čistý zisk

Zisk po zdanění ve výši 12 milionů eur dosažen v roce 2022/23 je o něco nižší, ve srovnání s 13 miliony eur v roce 21/22. V ekonomickém kontextu, který se vyznačuje rozsáhlými a velmi významnými ztrátami u naprosté většině nejvýznamnějších evropských klubů v období 2019/20 až 2021/22, uzavře Real Madrid ziskem všechny finanční roky 4letého období, které zahrnuje finanční roky 2018/19 až 2022/23, které byly postiženy Covid-19, a to ve specifické situaci klubu, při prováděných pracech na přestavbě stadionu. Toho všeho bylo dosaženo prostřednictvím omezení nákladů a opatření na zlepšení podnikání ve všech oblastech.

Hodnota klubu

V důsledku získaných výhod klub rok od roku zvyšoval hodnotu svého čistého jmění, až k 30. červnu 2023 dosáhl hodnoty 558 milionů eur. Klubu se podařilo udržet zisk ve čtyřech letech postižených pandemií, i při přestavbě stadionu, a to i přes utrpěné ztráty příjmů. Los Blancos zvýšili hodnotu čistého jmění o 25 milionů eur s ohledem na stav k červnu 2019 před pandemií a zahájením rekonstrukčních prací.

Čistá hodnota klubu 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Čistá hodnota klubu 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Stav pokladny

Hotovostní zůstatek k 30. červnu 2023, bez peněžních toků úvěru na projekt rekonstrukce stadionu, činí 128 milionů eur.

Srovnání s hotovostním zůstatkem k 30. červnu 2022 je ovlivněno dopadem kapitálového zisku z dohody se společností Sixth Street/Legends zaznamenaného ve finančním roce 2021/22.

Během finančního roku 2022/23 byly kromě plateb za akvizice a obnovení smluv hráčů, dalších investic a běžných plateb, provedeny významné platby, jako jsou mimo jiné platby bonusů za sportovní úspěchy předchozího roku, také zaplacení prvního celého roku (amortizovaného ve 4 anuitách) splácení půjček ICO/Covid-19.

Kromě hotovostního zůstatku ve výši 128 milionů eur má klub k 30. červnu 2023 nevyčerpané úvěrové smlouvy ve výši 265 milionů eur. Tyto finanční prostředky umožňují pohodlně plnit plánované platební závazky.

Hotovostní zůstatek 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Hotovostní zůstatek 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Dluh

Čistý dluh klubu, vyjma projektu přestavby stadionu, dosáhl k 30. červnu 2023 hodnoty -47 milionů eur. Tato částka ve skutečnosti nepředstavuje dluh, protože součet peněžních prostředků a dlužníků za přestupy je vyšší než kreditní zůstatky na investice, bankovní dluhy a zálohy.

Rozdíl v čisté likviditní pozici oproti předchozímu roku odráží výše uvedené kolísání pokladny.

Ve srovnání se situací před pandemií (30. června 2019: čistá likvidní pozice -27 milionů eur) je čistý dluh k 30. červnu 2023 o -20 milionů eur nižší, což ukazuje, že se klubu podařilo kompenzovat, díky zavedeným úsporným opatřením a dalším opatřením na zlepšení podnikání, ztráta příjmů ve výši téměř 400 milionů eur způsobená pandemií a její následný dopad na nižší součet peněžních prostředků, a tedy vyšší čistý dluh.

Poměr dluh/EBITDA je na hodnotě 0, protože klub nemá žádný dluh, ale čistou likvidní pozici. Jinými slovy, navzdory dopadům pandemie má Real Madrid úroveň poměru dluh/Ebitda, který představuje maximální úvěrovou kvalitu pro finanční instituce.

Dluh 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)
Dluh 2022-2023 (zdroj: realmadrid.com)

Všechny tyto údaje odhalují robustní finanční situaci a vysokou solventnost, kterou si klub i přes pandemii udržuje.

Příspěvek Realu Madrid z příjmů na daních a sociálním zabezpečení ve finančním roce 2022/23 činil 342,4 milionů eur.

Rekonstrukce stadion

Pokud jde o projekt přestavby stadionu Santiago Bernabéu, klub pokračoval v provádění prací ve finančním roce 2022/23 s odhadem dokončení jejich podstatné části do konce roku 2023. Provedené práce bude dokončeny podle stanoveného plánu, aby byly kompatibilní s oslavou zápasů na stadionu Santiaga Bernabéua.

Výše investice zaznamenané ve finančním roce 2022/23 činila 355 milionů eur, včetně finančních nákladů aktivovaných během období výstavby. Takto akumulovaná investice do 30. června 2023 činí 893 milionů eur.

Pokud jde o úvěr, celých 800 milionů eur bylo uvolněno během předchozího roku. První splátka půjčky bude provedena během finančního roku 2023/24, 30. července 2023, předpokládaná výše splátky bude 34 milionů eur.

Předvídatelný vývoj

Klíčovým faktem, který bude určovat ekonomický vývoj příštího finančního roku 2023/24, je prognóza, že práce na přestavbě stadionu budou dokončeny v podstatě do konce roku 2023, takže pro účetní účely se očekává, že investice bude zprovozněna od 1. ledna 2024 s tím, že od tohoto data se investice začíná odepisovat a finanční náklady na půjčku stadionu již nejsou kapitalizovány.

Dalším relevantním efektem dokončení prací je zvýšení příjmů, a to jak z běžné/VIP kapacity stadiónu, tak z komerčního využití zařízení (prohlídky, akce, bary a restaurace, obchody). Odhaduje se, že nárůst příjmů díky plné komerční dostupnosti stadionu začne v lednu 2024 a bude se postupně vyvíjet.

To vše vede k odhadu, že příjmy stadionu v roce 2023/24 výrazně vzrostou ve srovnání s finančním rokem 2022/23, i když stále budou na výrazně nižší úrovni, než se očekává od finančního roku 2024/25, kdy budou všechny obchodní linie plně využívány.

Nárůst příjmů se logicky promítne i do následného nárůstu provozních výdajů souvisejících s provozem stadionu.

V oblasti sportu hodlá Real Madrid nadále posilovat a rozvíjet svůj sportovní model s cílem pokračovat v dosahování sportovních úspěchů ve fotbale a basketbalu, kterými se klub v průběhu jeho historie a velmi výrazně v posledních letech vyznačoval.

To vše musí být podpořeno ekonomickým modelem, který sleduje soběstačný růst, kde se kombinovaným úsilím o růst/diverzifikaci příjmů a omezení nákladů získá ziskovost a finanční struktura, jejíž solventnost umožňuje klubu čelit investicím nezbytným pro rozvoj své činnosti.

Zbyněk je redaktorem webu Bilybalet.cz. Realu Madrid fandí 20 let, od střídání a skvělého výkonu San Ikera ve finále LM. Specializuje se na články o financích Los Blancos a Castillu. Je také otcem ligového dorostence a má tak blízko k mládežnickému fotbalu.


Zdroj: realmadrid.com

Přidat komentář

Související články

3 pozitiva a negativa po City: Taktika s Rodrygem, skála Rüdiger i vyklizení hřiště
Liga mistrů

3 pozitiva a negativa po City: Taktika s Rodrygem, skála Rüdiger i vyklizení hřiště

Zápas, který se musel nestranným divákům notně líbit, zatímco fanoušci obou prožívali infarktové stavy. Real Madrid nakonec remizoval v úvodním…
Man City před Realem: De Bruyne zpět v ráži, mnoho střelců a tři zranění
Analýzy a rozbory

Man City před Realem: De Bruyne zpět v ráži, mnoho střelců a tři zranění

Fotbaloví fanoušci se opět po roce těší na velké souboje mezi Realem Madrid a Manchesterem City v Lize mistrů, tentokrát…
Dres Realu Madrid je nejcennějším kusem oblečení ve sportovním světě. Jeho hodnota bude stoupat
Analýzy a rozbory

Dres Realu Madrid je nejcennějším kusem oblečení ve sportovním světě. Jeho hodnota bude stoupat

Miguel Ángel Hernández je jedním z předních odborníků na sportovní marketing a osm let pracoval pro Real Madrid. V rozhovoru…
Real si poradil s Benzemovým odchodem. Tým střílí více gólů než v minulé sezoně
Mužstvo

Real si poradil s Benzemovým odchodem. Tým střílí více gólů než v minulé sezoně

Když Real Madrid po minulé sezoně oznámil odchod Karima Benzemy do Arábie, mnoho fanoušků se začalo o ofenzivu týmu strachovat.…