Finanční situace Realu Madrid: Rozpočet se sníží o 300 milionů eur

Čas 04. 12. 2020, 09:10 | Autor Zbyněk H. | ZdrojRealmadrid.com
Florentino Pérez
Florentino Pérez

Oficiálně představená finanční situaci královského klubu se dá shrnout do dvou zpráv. Jedné dobré a druhé špatné. Ta dobrá je, že klub dokázal udržet vyrovnaný rozpočet se ziskem 313 000 eur. Ta špatná (hodně) je, že si klub k tomu musel vzít úvěr ve výši 154 milionů eur.

Hodnocení sezóny

Dopad pandemie COVID-19 na finance klubu znamenal 13% snížení (o 106 milionů eur) předpokládaných výnosů za uplynulou sezonu 2019/20. Klub si k 30. červnu 2020 udržuje solidní finanční pozici s čistým jměním 533 milionů eur a hotovostí 125 milionů eur. Odhadované tržby pro sezonu 2020/21 jsou 617 milionů eur, o 300 milionů eur méně, oproti předpokládanému zisku klubu.

Představenstvo Realu Madrid, které se v úterý sešlo (2. prosince 2020), se rozhodlo svolat řádné Valné shromáždění delegátů na 20. prosince 2020, na kterém se bude hlasovat o finančních výsledcích za sezónu 2019/20. Po ekonomické stránce byla sezóna 2019/20 poznamenána ve 3,5 měsících kvůli hygienickým opatřením spojených s pandemií COVID-19, jejíž účinky pravděpodobně zůstanou viditelné po celou sezonu 2020/21.

Finance sezóny 2019/2020

Pokud jde o sportovní výsledky, první fotbalový tým vyhrál v roce 2020 mistrovský titul La Ligy a španělský Superpohár a basketbalisté Královský pohár.

Pokud jde o projekt přestavby stadionu Santiago Bernabéu, v sezóně 2019/20 pokračovaly práce podle plánu, čímž se dohnalo vládou nařízené přerušení stavby  mezi 30. březnem až 13. dubnem, a to hlavně díky přenesení zápasu do Valdebebas. Celková investice v tomto ohledu činila 113,7 milionů eur a byla získána první část úvěru ve výši 100 milionů eur.

Od 1. července 2020, tedy od fiskálního roku 2020/21, byl z Clubu Deportivo Tacón vytvořen ženský fotbalový tým, což bylo schváleno mimořádnou valnou hromadou, která se konala 16. září 2019.

Efekt COVID-19 znamenal snížení výnosů o 13 % (- 106 milionů eur), což po odečtení nákladů přímo souvisejících se získáním těchto výnosů (16 milionů eur) v konečném důsledku znamená ztrátu 91 milionů eur v důsledku pandemie COVID-19 ve fiskálním roce 2019/20.

Úsporná opatření

Ke zmírnění ztráty příjmů zavedl klub úsporná opatření a opatření ke snížení nákladů. Na personálních nákladech se hráči a trenéři prvních fotbalových a basketbalových týmů Realu Madrid a nejvyšší funkcionáři z různých částí klubu dohodli a dobrovolně si snížili své platy v předchozí sezóně o 10 % (toto snížení by se zvýšilo na 20 %, kdyby se La Liga nedohrála).

Zároveň byl vytvořen plán úspor provozních nákladů, jehož výsledkem je meziroční snížení nákladů o 8 %, s vyloučením snížených nákladů souvisejících se ztrátou příjmů. Poté, co byla přijata úsporná opatření ke zmírnění efektu COVID-19, uzavírá klub sezonu 2019/20 s rovnovážným výsledkem (zisk 313 000 eur).

Nové úvěry

Z finančního hlediska představuje efekt COVID-19 dopad na hotovost k 30. červnu 2020, - 154 milionů eur, což téměř o 50% převyšuje ušlý výnos, který musel klub dodatečně přijmout, a to kvůli odložení plateb ze sponzorských smluv nebo plateb za vstupenky.

K vyrovnání tohoto efektu klub získal v dubnu a květnu 2020 nové dlouhodobé bankovní financování, z čehož 155 milionů eur se týká 4 půjček s 5 letou splatností a 50 milionů eur se týká úvěrové linky se 3 letou splatností. Operace byly realizovány nezávisle od pěti národních bankovních organizací, se kterými klub pracuje, a byly schváleny vládou jako součást podpory likvidity pro firmy.

Ke dni 30. června 2020 měl klub čisté jmění 533 milionů eur, hotovost 125 milionů eur (bez finančních prostředků určených na renovaci stadionu) a v rámci dlouhodobé úvěrové politiky by mělo být zajištěno splácení všech závazků v sezoně 2020/21 i přes ekonomické obtíže, se kterými se klub potýká.

Dále v sezoně 2019/20 Real Madrid vydal 286,4 milionů eur na platby daní a sociálního zabezpečení.

Klub věnoval 3,3 milionu eur na nákup hygienických potřeb pro boj proti pandemii v Madridu a pro Centrum sanitárních opatření. Klub zároveň úřadům zpřístupnil stadion Santiago Bernabéu za účelem skladování sanitárního materiálu.

Výhled na sezónu 2020/2021

Předpokládané příjmy pro sezonu 2020/21 mají dosáhnou 616,8 milionů eur, což je pokles o 14 % ve srovnání se sezonou 2019/20, která již byla zasažena pandemií, a celkově je pokles o 25 % ve srovnání s plánovaným rozpočtem pro sezónu 2019/20 před vypuknutím pandemie, který činil 822,1 milionu eur.

Ztráty tržeb způsobené COVID-19 v sezoně 2020/21 zasahují do mnoha obchodních sfér klubu, největší výpadek je ze stadionu, kde se nepředpokládají žádné příjmy z přítomnosti fanoušků, dalších komerčních aktivit, které na stadiónů probíhají a také příjmy z Bernabeu Tour a obchodů jsou sníženy na minimální hodnotu.

Existují velké pochybnosti o konečném dopadu této situace na příjmy, které zůstávají závislé na vývoji pandemie, a to až do konce sledovaného období. Pokud by pandemie neexistovala a pokračoval by trend zvyšování výnosů z předchozích let, rozpočet na sezónu 2020/21 by se blížil k 900 milionům eur, což je v době trvání pandemie téměř o 300 milionů EUR méně, než se nyní plánuje. Předpokládaný rozpočet odpovídá příjmům ze sezony 2015/2016 (620 miliónů eur).

Je obecně známo, že Real Madrid v příjmech na následující sezony nepočítá s příjmy z prodejů hráčů. Po schválení (Socios) a zveřejnění vyroční zprávy bude jasnější, kolik finančních prostředků z prodejů hráčů (v létě) použil na krytí ztrát a kolik jich převedl do této sezony. Toto bude velmi důležité číslo, které nám dá aspoň hrubý obraz finančních možností klubu pro následující letní přestupové období.

Navzdory přijatým úsporným opatřením bude finanční výsledek po zdanění významně ovlivněn obrovskou ztrátou příjmů, i když se klub pokusí zhmotnit šance na jeho zlepšení, aby se pokusil vyrovnat rozpočet, což se již stalo v minulé sezóně.

Komentáře fanoušků

Zobrazit diskuzi (8 příspěvků) Zobrazování komentářů pod článkem a jejich přidávání je jen pro registrované!